بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهرهای جهان
پرجمعیت ترین شهرهای جهان،پرجمعیت ترین شهرهای جهان،پرجمعیت ترین شهرهای جهان،پرجمعیت ترین شهر های جهان 
پيوندهای روزانه
از علاقه مندان به ماشین دعوت می شود از لینک زیر بازدید کنند.

http://hqcars.blogfa.com/

[ شنبه نهم فروردین 1393 ] [ 12:33 ] [ حسن ]
رتبه نام شهر نام کشور مساحت(کیلومتر مربع)
۱ شانگهای چین ۴٬۸۵۷
۲ مسکو روسیه ۱٬۹۴۱
۳ پکن چین ۱٬۹۰۱
۴ لندن انگلستان ۱٬۷۰۶
۵ ووهان چین ۱٬۶۰۵
۶ توکیو ژاپن ۱٬۴۹۲
۷ مکزیکوسیتی مکزیک ۱٬۳۶۵
۸ نیویورک آمریکا ۱٬۳۲۷

قاره های مربوط به هر شهر:

۱ـ شانگهای آسیا
۲ـ مسکو اروپا
۳ـ پکن آسیا
۴ـ لندن اروپا
۵ـ ووهان آسیا
۶ـ توکیو آسیا
۷ـ مکزیکوسیتی آمریکای شمالی و مرکزی
۸ـ نیویورک آمریکای شمالی

عکس های مربوط به هر شهر:

 

 

۱ـ شانگهای=۴٬۸۵۷

 

 

۲ـمسکو=۱٬۹۴۱

 

 

 

۳ـ پکن=۱٬۹۰۱

 

 

 

۴ـ لندن=۱٬۷۰۶

 

 

 

۵ـ ووهان=۱٬۶۰۵

 

 

 

۶ـ توکیو=۱٬۴۹۲

 

 

 

۷ـمکزیکوسیتی=۱٬۳۶۵

 

 

 

۸ـ نیویورک=۱٬۳۲۷

[ شنبه سی ام دی 1391 ] [ 17:49 ] [ حسن ]

رتبهنام شهرنام کشورنام قاره

جمعیت(۲۰۱۳)

رشدجمعیت
۱شانگهایچینآسیا۱۵٬۵۸۵٬۰۰۰۵.۶٪
۲بمبئیهندآسیا۱۵٬۰۱۳٬۰۰۰۱.۹٪
۳پکنچینآسیا۱۳٬۲۰۱٬۰۰۰۵.۵٪
۴مسکوروسیهاروپا۱۲٬۹۹۷٬۰۰۰۲.۷٪
۵سائوپائولوبرزیلآمریکای جنوبی۱۲٬۸۰۳٬۰۰۰۲.۷٪
۶سئولکره جنوبیآسیا۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰۲.۷٪
۷جاکارتااندونزیآسیا۱۲٬۵۴۲٬۰۰۰۲.۷٪
۸دهلیهندآسیا۱۲٬۳۸۲٬۰۰۰۱.۹٪
۹ووهانچینآسیا۱۲٬۳۱۲٬۰۰۰۵.۳٪
۱۰گوانگجوچینآسیا۱۲٬۰۲۱٬۰۰۰۵.۳٪
۱۱تیانجینچینآسیا۱۱٬۸۹۸٬۰۰۰۵.۳٪
۱۲کراچیپاکستان

آسیا

۱۱٬۷۴۸٬۰۰۰۲.۰٪

۱۳

توکیوژاپنآسیا۱۱٬۶۲۸٬۰۰۰۲.۷٪
۱۴استانبولترکیهآسیا و اروپا۱۱٬۴۱۹٬۰۰۰۱.۵٪
۱۵مکزیکوسیتیمکزیکآمریکای شمالی و مرکزی۹٬۰۸۴٬۰۰۰۱.۴٪
۱۶کینشاساکنگو(زئیر)آفریقا۸٬۹۷۵٬۰۰۰۱.۶٪
۱۷نیویورکآمریکاآمریکای شمالی۸٬۸۵۹٬۰۰۰۱.۱٪
۱۸لندنانگلستاناروپا۸٬۶۳۹٬۰۰۰۱.۳٪
۱۹تهرانایرانآسیا۸٬۳۴۵٬۰۰۰۱.۰٪
۲۰قاهرهمصرآفریقا۸٬۳۳۵٬۰۰۰۰.۹٪
۲۱لیماپروآمریکای جنوبی۸٬۳۱۷٬۰۰۰۱.۰٪
۲۲بانکوکتایلندآسیا۸٬۰۰۵٬۰۰۰۱.۵٪
۲۳نانجینگچینآسیا۷٬۹۹۴٬۰۰۰۵.۱٪
۲۴شیانچینآسیا۷٬۹۸۰٬۰۰۰۵.۱٪
۲۵چونگچینگچینآسیا۷٬۸۰۹٬۰۰۰۵.۱٪
۲۶بوگوتاکلمبیاآسیا۷٬۶۳۳٬۰۰۰۱.۳٪
۲۷داکابنگلادشآسیا۷٬۴۳۹٬۰۰۰۱.۳٪
۲۸ریودوژانیروبرزیلآمریکای جنوبی۷٬۲۷۷٬۰۰۰۱.۹٪
۲۹تایپهتایوانآسیا۷٬۴۶۴٬۰۰۰۱.۹٪
۳۰هنگ کنگچینآسیا۷٬۱۷۰٬۰۰۰۵.۰٪

 

 

 

 

عکس شهرهای بالای ۱۲ میلیون نفر

 

۱ـ شانگهای = ۱۵٬۵۸۵٬۰۰۰

 

 

 

 

۲ـ بمبئی = ۱۵٬۰۱۳٬۰۰۰

 

 

 

۳ـ پکن = ۱۲٬۵۰۲٬۰۰۰

 

 

 

 

۴ـ مسکو = ۱۲٬۹۹۷٬۰۰۰

 

 

 

 

۵ـ سائوپائولو = ۱۲٬۸۰۳٬۰۰۰

 

 

 

 

 

۶ـ سئول = ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰

 

۷ـ جاکارتا = ۱۲٬۵۴۲٬۰۰۰

 

 

 

 

 

۸ـ دهلی = ۱۲٬۳۸۲٬۰۰۰

  

۹ـ ووهان=۱۲٬۳۱۲٬۰۰۰

 

 

 

 

۱۰ـ گوانگجو=۱۲٬۰۲۱٬۰۰۰

 

 

 

۱۱ـ تیانجین=۱۱٬۸۹۸٬۰۰۰

 

 

 

۱۲ـ کراچی=۱۱٬۷۴۸٬۰۰۰

 

 

 

۱۳ـ توکیو=۱۱٬۶۲۸٬۰۰۰

 

 

 

۱۴ـ استانبول=۱۱٬۴۱۹٬۰۰۰

 

 

 

۱۵ـ مکزیکوسیتی=۹٬۰۸۴٬۰۰۰

 

 

 

 

۱۶ـ کینشاسا=۸٬۹۷۵٬۰۰۰

 

 

 

۱۷ـ نیویورک=۸٬۸۵۹٬۰۰۰

 

 

 

۱۸ـ لندن=۸٬۶۳۹٬۰۰۰

 

 

 

۱۹ـ تهران=۸٬۳۴۵٬۰۰۰

 

 

 

۲۰ـ قاهره=۸٬۳۳۵٬۰۰۰

[ جمعه بیست و نهم دی 1391 ] [ 23:17 ] [ حسن ]

رتبه نام شهر نام استان جمعیت(۲۰۱4) رشد جمعیت
۱ تهران تهران ۸٬407٬۰۰۰ ۱.28٪
۲ مشهد خراسان رضوی 3٬007٬۰۰۰ 2.67٪
۳ اصفهان اصفهان ۱٬907٬۰۰۰ 2.2٪
۴ کرج البرز ۱٬824٬۰۰۰ 3.57٪
۵ تبریز آذربایجان شرقی ۱٬۶61٬۰۰۰ ۲.۱8٪
۶ شیراز فارس ۱٬482٬۰۰۰ 2.25٪
۷ اهواز خوزستان ۱٬222٬۰۰۰ 2.39٪
۸ قم قم ۱٬162٬۰۰۰ 2.12٪
۹ کرمانشاه کرمانشاه ۸۴9٬۰۰۰ ۰.83٪
۱۰ ارومیه آذربایجان غربی ۷۵۷٬۰۰۰ 3.3٪
۱۱ رشت گیلان ۷16٬۰۰۰ 3.16٪
۱۲ اراک مرکزی 598٬000 2.79٪
۱۳ همدان همدان ۵77٬۰۰۰ 2.28٪
۱۴ زاهدان سیستان و بلوچستان ۵74٬۰۰۰ 0.16٪
۱۵ اردبیل اردبیل ۵57٬۰۰۰ 3.34٪[ سه شنبه دوازدهم دی 1391 ] [ 14:23 ] [ حسن ]
نام مساحت(کیلومترمربع) جمعیت(۲۰۱۳)
جهان ۱۳۵٬۷۹۱٬۶۶۵ ۷٬۷۸۵٬۸۳۱٬۰۰۰
آسیا ۳۱٬۷۶۲٬۹۵۱ ۴٬۴۳۶٬۷۷۳٬۰۰۰
اروپا ۲۳٬۰۴۰٬۳۹۶ ۷۹۲٬۰۳۴٬۰۰۰
آفریقا ۳۰٬۲۵۶٬۳۲۰ ۱٬۰۵۵٬۲۳۸٬۰۰۰
آمریکای جنوبی ۱۷٬۸۲۲٬۴۷۹ ۴۳۸٬۷۷۲٬۰۰۰
آمریکای شمالی ۲۴٬۳۹۴٬۵۳۵ ۱٬۰۲۴٬۲۳۷٬۰۰۰
استرالیا و اقیانوسیه ۸٬۵۱۴٬۹۸۶ ۳۸٬۷۷۷٬۰۰۰

 

[ سه شنبه دوازدهم دی 1391 ] [ 14:10 ] [ حسن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت اطلاع از وضعیت روزانه ی بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر های دنیا در آذر ماه 91 به وجود آمده است و قرار است از این به بعد به صورت سالیانه مطالبی در این زمینه پست کند.
آرشيو مطالب